KŪRYBIŠKO
VERSLO IR
INOVACIJŲ
DIZAINAS
DAUGIAU APIE PROGRAMĄ

UGDOME VERSLUMO KOMPETENCIJAS

EMOCINIS

INTELEKTAS

KŪRYBINIS

MĄSTYMAS

KOMANDINIS

DARBAS

ĮDĖJŲ

ĮGYVENDINIMAS

MOKYMUOSE TAIKOMOS METODIKOS

Lego Serious Play®

Patyriminis metodas, skirtas stiprinti komandos tarpusavio ryšiui, narių supratimui apie organizaciją ir savo rolę joje. Ši metodika leidžia geriau perprasti vidines organizacijos struktūras, projektuojant savo įžvalgas į žaidimo elementus.

Design Thinking®

Praktinis, į žmogų orientuotas, interaktyvus, komandinis ir kūrybinis problemų sprendimo būdas, grindžiamas veiksmais, nukreiptais į analizę, eksperimentus ir optimistinius sprendinius. Skirtingai nuo analitinio mąstymo, „Design thinking“ metodika apima idėjų kūrimą, neribojant fantazijos ir nestatant pirminių ribojančių barjerų. Tai struktūrizuota kūrybiškumo laisvė

Method Kit

Idėjų modeliavimui, efektyvių susitikimų ir kūrybinių dirbtuvių organizavimui skirta kortelių metodika, padedanti kurti naujas ir plėtoti jau esamas idėjas bei gauti tiek bendrojo, tiek detalaus pobūdžio apžvalgą apie analizuojamą situaciją. Metodika paremta kūrybiškumu ir komandiniu darbu, kuomet visi nariais diskutuoja, organizuoja bei tyrinėja sritis, nagrinėjamuose projektuose reikalaujančias daugiausiai dėmesio.

Points of you®

Sąmoningumo žaidimas padeda praplėsti požiūrį ir į situaciją pažvelgti kitu kampu, išlaisvina kūrybiškumą, sukuria jaukią atmosferą ir nuoširdų norą dalintis mintimis, įžvalgomis ir jausmais. Padeda pažinti save ir esančius aplink, išspręsti aktualius klausimus, atrasti naujų ar seniai pamirštų dalykų, todėl puikiai tinka ir norint pažinti savo kolegas, ir asmeniniame augime, ir ieškant kūrybiškų sprendimų.

Personal Business Model You®

Tai efektyvi priemonė, leidžianti paprastais žingsniais formuoti „asmeninius verslo modelius“, kurie atskleidžia naujus būdus, kaip turimus asmeninius įgūdžius galima pritaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių, kad būtų atskleisti ir įgalinti dar nepažinti, bet patrauklūs karjeros posūkiai – būtų atpažintos naujos gyvenimo galimybės.

Strategyzer

Pasitelkiant įrankius, tokius kaip „Verslo modelio drobė“ (Business model canvas) ar „Vertės pasiūlymo drobė“ (Value proposition canvas), galima vizualiai ir paprastai perteikti esamus bei kuriamus verslo modelius, suprasti egzistuojančią, o taip pat, numatytą pridėtinę vertę galutiniam vartotojui, identifikuoti esamas startegines spragas ir išgryninti galimybių spektrą.

Experience design

Metodika skirta įsimintinam patyrimui kurti. Pasitelkiant 5E žingsnių modelį – Excitement, Entry, Engagement, Exit, Extension – modeliuojamos patirtys leidžia suteikti išskirtines ir prasmingas paslaugų, renginių ar mokymosi patirtis tikslinei auditorijai, nepaisant ar tai vyktų skaitmeninėje erdvėje ar fizinėje formoje.

Positive psychology

Išsami metodikų, darbalapių platforma, kurioje talpinami tik mokslu pagrįsti įrankiai, skirti profesionaliai taikyti pozityviosios psichologijos principus kasdienėse situacijose ir taip sukurti reikšmingą pokytį klientų ir studentų gyvenimuose.

EQ Thinking model

Autentiškas organizacijos sukurtas modelis, kuris sudarytas iš trijų pagrindinių elementų – patirties – kūrybos – iniciatyvos, bei pasaulyje plačiai taikomų „Experiential learning“ ir „Design thinking“ požiūrių.
SKAITYTI DAUGIAU

PROJEKTAI

STUDENTAMS

KŪRYBIŠKO VERSLO IR INOVACIJŲ DIZAINO GRETUTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA Verslumas suvokiamas kaip gebėjimas aktyviai ir drąsiai veikiant sukurti ekonominę arba socialinę naujovę ir kūrybiškai ją realizuoti rinkoje pasitelkiant savitą asmens mąstyseną. Gretutinių studijų metu studentai mokosi spręsti realias socialines, kultūrines ir ekonomines problemas, skatinami kurti ir įgyvendinti novatoriškas verslo ir/ar socialines idėjas. Programoje realizuojamas integruotas teorinis ir praktinės veiklos studijų turinys, vyrauja projektinis ir patirtinis mokymasis. Studentų iniciatyvumą, kūrybiškumą, lyderystę skatina glaudūs ryšiai su verslo ir socialinių organizacijų atstovais, kurie į programos realizavimą įsitraukia kaip ekspertai, rėmėjai ir mentoriai.

MOKSLEIVIAMS (Projektas pasibaigęs)

PATIRČIŲ AKADEMIJA – 9-12 klasių Kauno miesto ir rajono moksleiviams skirtas projektas. Jo tikslas – padėti jauniems žmonėms pažinti save, stiprinti savo emocinę sveikatą, formuluoti gyvenimo siekius, rinktis sau labiausiai tinkančias karjeros kryptis bei ugdyti socialinius ir verslumo įgūdžius.
Projekto metu, bendradarbiaujant su universiteto, verslo ir mokyklų atstovais, moksleiviai yra skatinami išbandyti save įvairiose srityse, geriau pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Taip pat, dalyviai turės galimybę kurti bei įgyvendinti verslo arba socialinius projektus, taip tobulindami keturias verslumo kompetencijas: kūrybinį mąstymą, komandinį darbą, emocinį intelektą ir idėjų įgyvendinimą.

„Patirčių akademijos“ šiuo metu veda mokymus Kauno rajono mokyklos online. Susidomėjai? Pasakyk savo mokytojai, kad susisiektų info@minded.lt

JAUNAM VERSLUI

MINDED STARTUOLIAI – tai programa skirta jaunam žmogui, norinčiam save išbandyti startuoliško verslo įkūrime, kuris pagerintų mus supantį pasaulį ar išspręstų tam tikrai auditorijai aktualią problemą. Nuo idėjos paieškų iki jos išgryninimo ir įgyvendinimo! Susibūrusią startuolišką komandą viso proceso metu lydi patyręs mentorius, o produktą ar paslaugą greičiau išvystyti padeda ekspertų komanda. Čia kliūčių ir iššūkių kelias neišvengiamas, tačiau įdėtos pastangos būna įvertintos. Ši programa įgyvendinama bendradarbiaujant su „Junior Achievement Start Up programme“, tad geriausiai pasirodžiusios komandos savo startuolius pristato nacionaliniame konkurse, o pasisekus čia, atstovauja Lietuvą tarptautiniame konkurse.

Mūsų sėkmės istorija – „Dogs Go Out“ komanda, kuri pelnė pirmąją vietą Lietuvoje ir atstovavo šalį 2020 metų konkurse.

Įdomu, kaip „Minded Startuolių“ projektas juda toliau? Pasek mus Facebook ir Instagram. Ten pamatysi visas naujienas ir gal susigundysi prisijungti.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Ecoc-sme Interreg Europe

Creative Lab – projektas, skirtas ugdyti studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas Šiaurės Vidurio ir Pietų Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Creativity Lab – Tauragės rajono moksleivių verslumo kompetencijų ugdymui skirtas projektas, kurio metu įgyvendinami realūs projektai Tauragės bendruomenei.

DOERS Patirčių akademija – Tai projektas, skirtas 9-12 klasių Kauno miesto ir rajono moksleiviams. Jo tikslas – padėti jauniems žmonėms pažinti save, planuoti savo gyvenimą ir karjerą, ugdyti jų socialinius ir verslumo įgūdžius.

Patirties partneriai – sumaniųjų praktikų projektas, kurio tikslas – gerinti aukštojo mokslo kokybę, užtikrinti kokybišką ir efektyvų studentų paruošimą sėkmingai integruotis į darbo rinką, tobulinti profesinius bei asmeninius gebėjimus, plėsti socialinį tinklą. Projetas vykdomas Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Klaipėdos universitete ir Kauno techologijos universitete.

Verslumo akademija – VDU „Verslo praktikų centro“ parengta, 33 ECTS (gali dalyvauti bet kurios studijų pakopos studentai) kreditų apimties, mokymų programa, kuri yra paremta aktyviais patyriminiais metodais ir patirčių modeliavimu. Akademija padeda ugdyti verslumo savybes ir kompetencijas, kurios įgalina studentus aktyviai veikti greitai kintančioje aplinkoje.

VYKDOMI PROJEKTAI

LIETUVOS REGIONŲ JAUNIMO AKTYVAUS PILIETIŠKUMO UGDYMAS

Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių aktyvų pilietinį dalyvavimą Lietuvos socialiniuose bei viešosios politikos procesuose, prisidėti gerinant pilietinio ugdymo kokybę. Lietuvos regionų jaunimo socialinė, pilietinė situacija nėra gera: aukštas migracijos bei skurdo lygis, aukštas nedarbas, mažas pilietiškumas, neįsitraukimas į visuomeninį, pilietinį gyvenimą. Taip pat trūkumas efektyvių, įtraukiančių jaunimui skirtų pilietinio ugdymo programų. Projektas tiesiogiai orientuojasi į pagrindinį APF tikslą – stiprinti pilietinę visuomenę ir rezultatą – siekia sustiprėjusios pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo Lietuvoje, orientuojantis į vieną pažeidžiamiausių ir svarbiausių visuomenės grupių – regionų jaunimą.

Projekto veiklos, rezultatai:
• Parengta metodinė priemonė „Jaunimo pilietiškumo ugdymas – BeACTIVE“ ir jos priedai;
• Suorganizuoti mokymai su jaunimu dirbantiems specialistams. Jie bus apmokinti aktyvių pilietiškumo ugdymo metodų. Mokymuose sudalyvaus 200 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.
• Suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės jaunuoliams (pilietiškumo, kūrybiškumo ugdymas, įtraukimas į vietos problemų sprendimus); viso įvyks 10 dirbtuvių; 400 dalyvių iš 10 Lietuvos apskričių.
• Internetinės platformos „BeACTIVE – 100 idėjų Lietuvai“ sukūrimas;
• Idėjų festivalis „BeACTIVE”.
Projektas finansuojamas 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos.

www.idejulaboratorija.lt 

MOKSLEIVIŲ PSICHOLOGINIO UGDYMO IR UŽIMTUMO PROGRAMA

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, kartu su vienuolika socialinių partnerių, įgyvendina projektą „Moksleivių psichologinio ugdymo ir užimtumo programa“.

Pagrindinė problema, kurią sprendžia mūsų projektas – bloga vaikų ir paauglių psichikos sveikata, mažas užimtumas ir iš to kylančios įvairios psichologinės bei socialinės problemos. Projektu siekiama į ugdomąsias socialines-psichologines veiklas įtraukti kiek įmanoma daugiau vyresnių klasių moksleivių iš Kauno miesto ir Kauno rajono (prioritetą skiriant vaikams iš nedidelių kaimų, gyvenviečių), didinti jų asmenines psichologines bei socialines kompetencijas, plėsti jų socialines galimybes, vykdyti jų užimtumą.
Projekto „Moksleivių psichologinio ugdymo ir užimtumo programa“ pagrindinė idėja – norint atrasti savo kelią, reikia ieškoti per patirtis! Per grupinį bei individualų darbą (seminarai, individualios užduotys, konsultacijos), sukuriamas pasitikėjimo ryšys su vaikais. Profesionalūs projekto vykdytojai, lektoriai, psichologai mokina juos atpažinti bei valdyti emocijas, didina savęs pažinimą, padeda planuoti savo gyvenimą bei karjerą. Taip pat stiprina socialinius, bendravimo įgūdžius, suteikia žinias apie verslumą, įvairiais metodais skatina savęs pažinimą (per sportą, šokį, maistą, per savęs išbandymą ir t.t.).

Projektas „Moksleivių psichologinio ugdymo ir užimtumo programa“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondų lėšų (projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-629).

ECoC-SME

The ECoC-SME project recognizes the European Capital of Culture (ECoC) Programme as a yet under-utilised opportunity for cities and regions to develop existing and prospective local small- and medium enterprises(SMEs) via their early engagement in the event.

In the project, via an iterative process of interregional and local-participatory learning and co-creation, the Partners explore and share approaches and practices to invigorate their local-regional SME sectors and align them with the special contexts (phases, scope, themes) of the mega-event in their regions.

Partners of the project – Leeuwarden, Matera, and Rijeka, Timisoara, Kaunas.

The ECoC-SME will improve five Policy Instruments in the regions of the Partnership to promote a lasting positive impact of the European Capital of Culture on socioeconomic development. This is to be achieved by strengthening entrepreneurship and creative industries, creating jobs, supporting smart and sustainable growth. Through intensive and broad engagement of regional Stakeholder Groups, various types of local actors (municipalities, regional development agencies, chambers of commerce, universities, small businesses, ECoC management centres, etc.) will enhance their professional capacities by participating in the project’s Local Learning Labs, as well as create long-term co-operation networks.

     

ĮGYVENDINTOS VEIKLOS

0

VEIKLOSE DALYVAVĘ STUDENTAI

0

PROJEKTUOSE DALYVAVĘ MOKSLEIVIAI

0

ĮMONIŲ PARTNERIŲ

0

SĖKMINGAI IŠSPRĘSTI IŠŠŪKIAI

0

PATYRUSIŲ MENTORIŲ KOMANDA

0

ĮVYKUSIOS KOMPETENCIJŲ UGDYMO STOVYKLOS

MOKYMAI JŪSŲ ORGANIZACIJAI

DESIGN THINKING IR

EXPERIENCE DESIGN

DESIGN THINKING IR EXPERIENCE DESIGN

Įvaldyti inovatyvius įrankius, leidžiančius žvelgti į kylančius iššūkius kūrybiškai, reiškia gebėti sėkmingai veikti net ir sparčiai kintančioje aplinkoje.

KOMANDOS

FORMAVIMAS

Komandos formavimas

Stipri komanda – vienas iš svarbiausių sėkmės faktorių, lemiančių sklandžią organizacijos veiklą. Darbuotojų tarpusavio santykiai ir bendro tikslo siekimas – tai, nuo ko priklauso visos organizacijos atliekamų darbų kokybė.Visos organizacijos atliekamų darbų kokybė.  

LEGO

SERIOUS PLAY

LEGO SERIOUS PLAY

Ši metodika pagrįsta laisva komunikacija, tarpusavio pagarba ir išklausymu. Ji įgalina visus komandos narius lygiavertiškai dalintis savo įžvalgomis ir idėjomis, taip interaktyviai ir aiškiai sukuriant visiems suprantamą 3D vaizdą.

MŪSŲ KOMANDA

PARTNERIAI

KUO MES GYVENAME?