VERSLUMO AKADEMIJA PATIRČIŲ AKADEMIJA STARTUOLIAI MOKYMAI

UGDOME VERSLUMO KOMPETENCIJAS

EMOCINIS

INTELEKTAS

KŪRYBINIS

MĄSTYMAS

KOMANDINIS

DARBAS

ĮDĖJŲ

ĮGYVENDINIMAS

MOKYMUOSE TAIKOMOS METODIKOS

Lego Serious Play®

Patyriminis metodas, skirtas stiprinti komandos tarpusavio ryšiui, narių supratimui apie organizaciją ir savo rolę joje. Ši metodika leidžia geriau perprasti vidines organizacijos struktūras, projektuojant savo įžvalgas į žaidimo elementus.

Design Thinking®

Praktinis, į žmogų orientuotas, interaktyvus, komandinis ir kūrybinis problemų sprendimo būdas, grindžiamas veiksmais, nukreiptais į analizę, eksperimentus ir optimistinius sprendinius. Skirtingai nuo analitinio mąstymo, „Design thinking“ metodika apima idėjų kūrimą, neribojant fantazijos ir nestatant pirminių ribojančių barjerų. Tai struktūrizuota kūrybiškumo laisvė

Method Kit

Idėjų modeliavimui, efektyvių susitikimų ir kūrybinių dirbtuvių organizavimui skirta kortelių metodika, padedanti kurti naujas ir plėtoti jau esamas idėjas bei gauti tiek bendrojo, tiek detalaus pobūdžio apžvalgą apie analizuojamą situaciją. Metodika paremta kūrybiškumu ir komandiniu darbu, kuomet visi nariais diskutuoja, organizuoja bei tyrinėja sritis, nagrinėjamuose projektuose reikalaujančias daugiausiai dėmesio.

Points of you®

Sąmoningumo žaidimas padeda praplėsti požiūrį ir į situaciją pažvelgti kitu kampu, išlaisvina kūrybiškumą, sukuria jaukią atmosferą ir nuoširdų norą dalintis mintimis, įžvalgomis ir jausmais. Padeda pažinti save ir esančius aplink, išspręsti aktualius klausimus, atrasti naujų ar seniai pamirštų dalykų, todėl puikiai tinka ir norint pažinti savo kolegas, ir asmeniniame augime, ir ieškant kūrybiškų sprendimų.

Personal Business Model You®

Tai efektyvi priemonė, leidžianti paprastais žingsniais formuoti „asmeninius verslo modelius“, kurie atskleidžia naujus būdus, kaip turimus asmeninius įgūdžius galima pritaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių, kad būtų atskleisti ir įgalinti dar nepažinti, bet patrauklūs karjeros posūkiai – būtų atpažintos naujos gyvenimo galimybės.

Strategyzer

Pasitelkiant įrankius, tokius kaip „Verslo modelio drobė“ (Business model canvas) ar „Vertės pasiūlymo drobė“ (Value proposition canvas), galima vizualiai ir paprastai perteikti esamus bei kuriamus verslo modelius, suprasti egzistuojančią, o taip pat, numatytą pridėtinę vertę galutiniam vartotojui, identifikuoti esamas startegines spragas ir išgryninti galimybių spektrą.

Experience design

Metodika skirta įsimintinam patyrimui kurti. Pasitelkiant 5E žingsnių modelį – Excitement, Entry, Engagement, Exit, Extension – modeliuojamos patirtys leidžia suteikti išskirtines ir prasmingas paslaugų, renginių ar mokymosi patirtis tikslinei auditorijai, nepaisant ar tai vyktų skaitmeninėje erdvėje ar fizinėje formoje.

Positive psychology

Išsami metodikų, darbalapių platforma, kurioje talpinami tik mokslu pagrįsti įrankiai, skirti profesionaliai taikyti pozityviosios psichologijos principus kasdienėse situacijose ir taip sukurti reikšmingą pokytį klientų ir studentų gyvenimuose.

EQ Thinking model

Autentiškas organizacijos sukurtas modelis, kuris sudarytas iš trijų pagrindinių elementų – patirties – kūrybos – iniciatyvos, bei pasaulyje plačiai taikomų „Experiential learning“ ir „Design thinking“ požiūrių.
SKAITYTI DAUGIAU

PROJEKTAI

ĮGYVENDINTOS VEIKLOS

0

VEIKLOSE DALYVAVĘ STUDENTAI

0

PROJEKTUOSE DALYVAVĘ MOKSLEIVIAI

0

ĮMONIŲ PARTNERIŲ

0

SĖKMINGAI IŠSPRĘSTI IŠŠŪKIAI

0

PATYRUSIŲ MENTORIŲ KOMANDA

0

ĮVYKUSIOS KOMPETENCIJŲ UGDYMO STOVYKLOS

MOKYMAI JŪSŲ ORGANIZACIJAI

DESIGN THINKING IR

EXPERIENCE DESIGN

DESIGN THINKING IR EXPERIENCE DESIGN

Įvaldyti inovatyvius įrankius, leidžiančius žvelgti į kylančius iššūkius kūrybiškai, reiškia gebėti sėkmingai veikti net ir sparčiai kintančioje aplinkoje.

KOMANDOS

FORMAVIMAS

Komandos formavimas

Stipri komanda – vienas iš svarbiausių sėkmės faktorių, lemiančių sklandžią organizacijos veiklą. Darbuotojų tarpusavio santykiai ir bendro tikslo siekimas – tai, nuo ko priklauso visos organizacijos atliekamų darbų kokybė.Visos organizacijos atliekamų darbų kokybė.  

LEGO

SERIOUS PLAY

LEGO SERIOUS PLAY

Ši metodika pagrįsta laisva komunikacija, tarpusavio pagarba ir išklausymu. Ji įgalina visus komandos narius lygiavertiškai dalintis savo įžvalgomis ir idėjomis, taip interaktyviai ir aiškiai sukuriant visiems suprantamą 3D vaizdą.

MŪSŲ KOMANDA

PARTNERIAI

KUO MES GYVENAME?